Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 48:2-15;Ef 6:18-24
(21 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 48 Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel. 
Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuninga linn. 
Jumal on tema kuninglikes kodades tuntud kindla varjupaigana. 
Sest vaata, kuningad kogunesid ning läksid üheskoos tema vastu. 
Nemad nägid ja tardusid, kohkusid, põgenesid ära. 
Värin valdas neid seal, valu, nagu sünnitajal naisel. 
Idatuulega sa murrad katki Tarsise laevad. 
Nagu me oleme kuulnud, nõnda me näeme seda vägede Issanda linnas, oma Jumala linnas. Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti! Sela. 
Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, keset sinu templit. 
Nõnda nagu su nimi, Jumal, ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni; su parem käsi on täis õiglust. 
Siioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu. 
Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid! 
Pange hästi tähele ta kindlustust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele! 
Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle. 
Efesose 6Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest 
ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, 
mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. 
Et teiegi saaksite teada, kuidas mu käsi käib ja mida ma teen, siis jutustab seda teile Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas. 
Ma saadan tema teie juurde just sellepärast, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta julgustaks teie südameid. 
Rahu vendadele ja armastust koos usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
Arm olgu nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses!