Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 48:10-15;Js 52:8-10;2Kr 3:18-4:6;Lk 2:22-33
(28 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 48 Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal, keset sinu templit. 
Nõnda nagu su nimi, Jumal, ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni; su parem käsi on täis õiglust. 
Siioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu. 
Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid! 
Pange hästi tähele ta kindlustust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele! 
Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle. 
Jesaja 52 Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse. 
Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma! 
Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet. 
Luuka 2Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, 
nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”, 
ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”. 
Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal. 
Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. 
Ta tuli Vaimu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga Seaduse sätte järgi, 
siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles: 
„Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, 
sest mu silmad on näinud sinu päästet, 
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: 
valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” 
Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. 
2. Korintose 3Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 
2. Korintose 4Sellepärast et meil on selline amet, nagu see on antud meile halastuse kaudu, me ei tüdi ära. 
Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees. 
Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad,