Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 47; 1Ms 22:15-18; 1Ts 4:9-12
(18 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 22Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast 
ning ütles temale: „Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega, 
ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad! 
Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!” + Sõna-sõnalt: 'sinu seemnes saavad õnnistatud kõik maailma rahvad'.   
Psalm 47Laulujuhatajale: Korahi laste laul. 
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega! 
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas. 
Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla. 
Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela. 
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. 
Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! 
Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu! 
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. 
Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud. 
1. Tessaloonika 4Aga vennaarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist, 
ja seda teie osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias. Meie aga manitseme teid, vennad, et te veelgi edeneksite. 
Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud, 
nii et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja.