Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 47; 1Kn 18:36-39; 1Jh 4:1-6
(20 vastet, leht 1 1-st)
1. Kuningate 18Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelija ette ja ütles: „Issand! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal! Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale! 
Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, Issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed!” 
Siis Issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. 
Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha ja ütlesid: „Issand on Jumal! Issand on Jumal!” 
Psalm 47Laulujuhatajale: Korahi laste laul. 
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega! 
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas. 
Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla. 
Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela. 
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. 
Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! 
Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu! 
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. 
Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud. 
1. Johannese 4Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. 
Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast, 
ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. 
Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. 
Nemad on maailmast, seepärast nad räägivad nagu maailmgi, ja maailm kuulab neid. 
Meie oleme Jumalast; kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõe vaimu ja eksituse vaimu.