Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 46:2-8;Jr 15:19-21;Rm 5:1-11;Mt 16:1-4
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 46 Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. 
Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. 
Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest! Sela. 
Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. 
Jumal on tema keskel, ei ta kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites. 
Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid. Kui ta tegi häält, siis vabises maa. 
Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela. 
Jeremija 15 Selle peale ütleb Issand nõnda: „Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsekui minu suu. Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole. 
Ja mina teen sind kindlaks vaskmüüriks selle rahva vastu; kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind, sest mina olen sinuga, et sind aidata ja päästa, ütleb Issand. 
Ja ma päästan sind kurjade käest ning lunastan vägivallavalitsejate pihust.” 
Matteuse 16Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. 
Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.” 
Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.] 
See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära. 
Rooma 5Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 
Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, 
kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. 
Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. 
Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. 
Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. 
Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. 
Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. 
Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. 
Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.