Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 46,8;2Ts 3,3;5Ms 4,5–13; Rm 1,1–7
(18 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 4Vaata, ma olen teile õpetanud määrusi ja seadlusi, nagu Issand, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima. 
Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes: „See suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas!” 
Sest kas on teist suurt rahvast, kellele jumalad on nii lähedal nagu Issand, meie Jumal, iga kord kui me teda hüüame? 
Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased määrused ja seadlused, nagu kogu see Seadus, mille ma täna panen teie ette? 
Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja, ja kuuluta oma lastele ja lastelastele, 
mis sündis päeval, mil sa seisid Issanda, oma Jumala ees Hoorebil, kui Issand mulle ütles: „Kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui nad elavad maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi.” 
Ja te astusite ligi ning seisite mäe all, mägi aga põles tules taeva südameni, ümber tume pilv ja pimedus. 
Ja Issand rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla, aga te ei näinud kuju, oli ainult hääl. 
Ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis teid täita - need kümme käsku; ja ta kirjutas need kahele kivilauale. 
Psalm 46 Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela. 
Rooma 1Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, 
mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud 
oma Pojast - kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, 
ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes - Jeesusest Kristusest, meie Issandast, 
kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, 
kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud - 
kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele + Väljendit 'pühad' kasutati alguses Jeruusalemma algkoguduse liikmete, hiljem kõigi koguduste kristlaste kohta.  : Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
2. Tessaloonika 3Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.