Piibel.NET
Otsing Ps 41:2-14;Lk 23:6-12;Mt 12:9-21
(33 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 12 ja paganad loodavad tema nime peale.”
Luuka 23 Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane.
Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Heroodese meelevalla alt, saatis ta tema Heroodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas.
Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud; samuti lootis ta näha mõnda imetähte, mida ta teeb.
Ta küsitles teda paljudes asjades, aga Jeesus ei vastanud talle midagi.
Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja kaebasid ägedalt ta peale.
Kui siis ka Heroodes oma sõduritega oli teda halvustanud ja teotanud, heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis tagasi Pilaatuse juurde.
Aga selsamal päeval said Pilaatus ja Heroodes omavahel sõpradeks, kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus.