Piibel.NET
Otsing Ps 40:2-9; 3Ms 15:25-31; 22:1-9; 2Kr 6:14-7:2
(31 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
3. Moosese 15 Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Rääkige Iisraeli lastega ja öelge neile: Iga mees, kellel on ihust voolus, on selle vooluse tõttu roojane.
Ja tema roojasus vooluse pärast on niisugune: ta ihu kas eritab voolust või on ta ihu voolusest ummuksis - selles on tema roojasus.
Iga ase, millel magab see, kellel on voolus, saab roojaseks, ja iga ese, millel ta istub, saab ka roojaseks.
Igaüks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.
Ja kes istub esemel, millel on istunud see, kellel on voolus, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.
Ja kes puudutab selle ihu, kellel on voolus, see peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.
Ja kui see, kellel on voolus, sülitab selle peale, kes on puhas, siis peab viimane pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.
Ja iga sadul, millega sõidab see, kellel on voolus, saab roojaseks.
Ja kui mõne naise verevoolus kestab pikemat aega, ilma et see oleks kuuveri, või kui see kestab üle ta kuuvere päevade, siis ta on roojane oma ebapuhta vooluse kestusel nagu kuuvere ajalgi.
Iga ase, millel ta magab kogu oma vooluse aja, on samasugune nagu ta ase kuuvere ajal, ja kõik esemed, millel ta istub, saavad roojaseks, nagu ta kuuvere roojasuse ajal.
Igaüks, kes neid puudutab, saab roojaseks; ta pesku oma riided ja loputagu ennast veega; ta on õhtuni roojane!
Aga kui naine saab puhtaks oma voolusest, siis ta lugegu seitse päeva ja pärast seda on ta puhas!
Ja kaheksandal päeval võtku ta enesele kaks turteltuvi või kaks muud tuvi ja viigu need preestrile kogudusetelgi ukse juurde!
Ja preester ohverdagu üks neist patuohvriks ja teine põletusohvriks ning preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees ta ebapuhta vooluse pärast!
Nõnda te peate Iisraeli lapsed hoidma eemal ebapuhtusest, et nad ei sureks oma roojasusest, roojastades minu eluaset, mis on teie keskel!
Psalm 40 Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud.
Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale.
Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.
Tapa- ja roaohver ei ole su meele järgi - aga mu kõrvad oled sa avanud -, põletus- ja patuohvrit sa ei nõua.
Siis ma ütlesin: „Vaata, ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud.
Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu Seadus on mu südames.”
2. Korintose 6 Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega?