Piibel.NET
Otsing Ps 4,8;Rm 14,17;Ap 13,42–52; 1Ms 13,1–18
(31 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 13 Ja Aabram läks Egiptusest üles Lõunamaale, tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli; ja Lott oli koos temaga.
Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest.
Ja ta rändas peatuspaigast teise, Lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk enne oli olnud, Peeteli ja Ai vahel,
altari paika, mille ta varem sinna oli teinud; ja Aabram hüüdis seal appi Issanda nime.
Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga, oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke.
Kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada.
Ja Aabrami loomade karjaste ja Loti loomade karjaste vahel tekkis riid; kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal.
Siis Aabram ütles Lotile: „Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad!
Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt.”
Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas; enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otsekui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptusemaa.
Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna; Lott läks teele hommiku poole ja nad lahkusid teineteisest.
Aabram jäi Kaananimaale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani.
Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees.
Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli lahkunud: „Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole,
sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks!
Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav.
Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule!”
Ja Aabram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures; ja ta ehitas sinna altari Issandale.
Psalm 4 Sa oled andnud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veinisaagi ajal.
Apostlite 13 Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel hingamispäeval neid asju rääkima.
Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid + Proselüüt oli inimene, kes polnud sünnilt juut, kuid oli täielikult omaks võtnud juudiusu. Vt Mt 23:15; Ap 2:11.   Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse.
Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn Issanda sõna kuulama.
Rahvahulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele.
Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult: „Meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole.
Sest nõnda on meid Issand käskinud: „Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani.””