Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 35,28;Lk 24,52–53;Ef 1,15–23; 2Tm 2,1–13
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 35 Ja mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva! 
Luuka 24Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma 
ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. 
Efesose 1Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, 
ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, 
et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 
valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees 
ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 
See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 
kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, 
ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 
kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. 
2. Timoteose 2Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses! 
Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. 
Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur! 
Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. 
Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. 
Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast. 
Mõtle sellele, mis ma ütlen! Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges. 
Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost! See on evangeelium, 
mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates nagu mõni roimar. Kuid Jumala sõna ei ole ahelais. 
Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega. 
Ustav on see sõna: Kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga, 
kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena, kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid, 
kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata.