Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 34,7;Lk 11,10;Ef 2,11–16; Lk 22,7–23
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 34 Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. 
Luuka 11sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! 
Luuka 22Saabus hapnemata leibade püha, mil paasatall pidi tapetama, 
ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles: „Minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime!” 
Nemad küsisid temalt: „Kuhu sa tahad, et me selle valmistaksime?” 
Tema ütles neile: „Vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub, 
ja ütelge selle maja peremehele: „Õpetaja ütleb sulle: Kus on võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jüngritega?” 
Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemist tuba, seal valmistage!” 
Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasasöömaaja. 
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. 
Ja ta ütles neile: „Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist, 
sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis.” 
Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: „Võtke see ning jagage eneste vahel! 
Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud.” 
Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!” 
Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. 
Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas, 
sest Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!” 
Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha. 
Efesose 2Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, 
- teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. 
Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. 
Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu, 
kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, 
ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.