Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 31,6;1Ts 4,17-18;Ilm 3,14-22; Jk 1,1-12
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 31 Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal. 
1. Tessaloonika 4pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. 
Julgustage siis üksteist nende sõnadega! 
Jaakobuse 1Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervitusi kaheteistkümnele hajali asuvale suguharule. 
Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, 
kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. 
Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka. 
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. 
Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. 
Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt, 
ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. 
Madal vend kiidelgu oma kõrgusest, 
rikas aga oma madalusest, sest ta kaob nagu rohu õieke. 
Sest päike tõuseb lõõsaga ja kuivatab ära rohu, selle õieke variseb maha ja ta palge kaunidus kaob. Nõnda närtsib ka rikas oma ettevõtmistes. 
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. 
Ilmutuse 3Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus: 
Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum! 
Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. 
Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -, 
siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. 
Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt! 
Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 
Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile. 
Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!