Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 3; 1Kn 8:22-30; Mk 13:9-23
(33 vastet, leht 1 2-st)
1. Kuningate 8Siis astus Saalomon Issanda altari ette kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sirutas oma käed taeva poole 
ning ütles: „Issand, Iisraeli Jumal! Sinu sarnast jumalat ei ole ülal taevas ega all maa peal: sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest, 
sina oled pidanud oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale olid lubanud. Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on sündinud. 
Ja nüüd, Issand, Iisraeli Jumal, pea oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale tõotasid, öeldes: Ei puudu sul minu palge ees mees, kes istub Iisraeli aujärjel, kui ainult su pojad peavad oma teed, käies mu ees, nõnda nagu sina oled käinud mu ees. 
Ja nüüd, Iisraeli Jumal, saagu ometi tõeks su sõnad, mis sa oled kõnelnud oma sulasele, mu isale Taavetile! 
Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. 
Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees, 
et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal peab olema minu nimi!, et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole! 
Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole! Jah, kuule paigast, kus sa elad - taevast! Ja kui sa kuuled, siis anna andeks! 
Psalm 3Taaveti laul, kui ta oma poja Absalomi eest põgenes: 
Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu. 
Paljud ütlevad mu hingele: „Ei ole temal päästet Jumalas!” Sela + Esitusjuhend, mille tähendus on mitmeti tõlgendatav.  . 
Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees, minu au, sa tõstad mu pea üles. 
Oma häälega ma hüüan Issanda poole ja ta vastab minule oma pühalt mäelt. Sela. 
Ma heitsin maha ja uinusin; ma ärkasin unest, sest Issand toetab mind. 
Ei ma karda rahva musttuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu. 
Tõuse, Issand, päästa mind, mu Jumal! Sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad. 
Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu sinu õnnistus! Sela. 
Markuse 13Aga teie vaadake iseennast: minu pärast antakse teid ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse maavalitsejate ja kuningate ette, tunnistuseks neile. 
Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. 
Ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid Püha Vaim. 
Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad nad surmata 
ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. 
Aga kui te näete hävituse koletist seisvat seal, kus see ei tohiks seista - lugeja mõtelgu sellele! -, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse, 
ja kes on katusel, ärgu tulgu alla ega mingu oma majast midagi võtma,