Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 3,9;Jd 1,2;Jh 9,24-38(39-41); Mt 16,1-12
(32 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 3 Issanda käes on pääste. Su rahvale tulgu sinu õnnistus! Sela. 
Matteuse 16Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. 
Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.” 
Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.] 
See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära. 
Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta. 
Aga Jeesus ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!” 
Ent nemad arutlesid endamisi: „See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa!” 
Jeesus aga ütles seda märgates: „Mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?! 
Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite? 
Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit te saite? 
Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?” 
Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest. 
Johannese 9Nad kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime, ja ütlesid talle: „Anna au Jumalale! Me teame, et see inimene on patune.” 
Seepeale vastas too: „Kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen.” 
Nüüd nad küsisid temalt: „Mis ta sulle tegi? Kuidas ta su silmad avas?” 
Mees vastas neile: „Ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks?” 
Ja nad sõimasid teda ja ütlesid: „Sina oled tema jünger, meie oleme aga Moosese jüngrid. 
Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kust tema on, seda me ei tea.” 
Mees kostis neile: „See ongi imelik, et teie ei tea, kust ta on, ja ometi on ta avanud mu silmad. 
Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on jumalakartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb. 
Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad. 
Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi.” 
Nad kostsid talle: „Kas sina, kes sa oled sündinud lausa pattudes, tahad meid õpetada?” Ja nad heitsid ta kogudusest välja. 
Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates: „Kas sa usud Inimese Pojasse?”