Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 29; Hs 3:12-21; Lk 9:18-27
(31 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 29Taaveti laul. Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus! 
Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat! 
Issanda hääl on vete peal; auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal. 
Issanda hääl kostab võimsasti; Issanda hääl kostab toredasti. 
Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni seedrid. 
Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Sirjoni nagu noore metshärja. 
Issanda mürina hääl purskab tuleleeke. 
Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema; Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema. 
Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik: „Oh seda auhiilgust!” 
Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti! 
Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 
Hesekiel 3Siis tõstis Vaim mu üles ja ma kuulsin enda taga suurt müra; „Õnnistatud olgu Issanda auhiilgus oma paigas!”, 
ja olevuste tiibade kahinat, mis üksteist puudutasid, ja nendega üheaegselt rataste raginat ja suurt mürinat. 
Ja Vaim tõstis mu üles ja võttis minu, ja ma läksin sügava sisemise erutusega; Issanda käsi oli tugevasti mu peal. 
Ja ma tulin Tel-Abibi vangide juurde, kes elasid Kebari jõe ääres; ja seal, kus nad elasid, istusin ma vaikides nende keskel seitse päeva. 
Aga seitsme päeva pärast tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 
„Inimesepoeg, ma olen sind pannud vahimeheks Iisraeli soole. Ja kui sa kuuled sõna mu suust, siis sa pead neid minu poolt manitsema. 
Kui ma ütlen õelale: „Sa pead surema!”, kuid sina ei manitse teda ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse teelt, et hoida teda elus, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma nõuan sinu käest. 
Aga kui sa õelat manitsed ja tema ei pöördu oma õelusest või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga oled päästnud oma hinge. 
Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, siis ma panen ta ette komistuskivi ja ta peab surema; kui sa teda ei ole manitsenud, siis ta peab surema oma patu pärast ja ta õigeid tegusid, mis ta oli teinud, ei peeta meeles; aga tema verd ma nõuan sinu käest. 
Ent kui sa õiget manitsed, et õige ei teeks pattu, ja tema ei teegi pattu, siis ta jääb tõesti elama, sest ta on lasknud ennast manitseda ja sina oled päästnud oma hinge.” 
Luuka 9Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid koos temaga, küsis ta neilt: „Kelle ütlevad rahvahulgad minu olevat?” 
Nemad kostsid: „Ristija Johannese, mõned aga Eelija, mõned aga, et keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.” 
Aga tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Jumala Messias.” 
Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi seda rääkimast,