Piibel.NET
Otsing Ps 29; 2Ms 40:16-38; Ap 16:35-40
(40 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 40 Ja Mooses tegi kõik. Nõnda nagu Issand teda oli käskinud, nõnda ta tegi.
Elamu püstitati teise aasta esimese kuu esimesel päeval.
Mooses püstitas elamu: ta seadis selle jalad, paigutas lauad, asetas põiklatid ja pani sambad püsti.
Ta laotas elamu peale telgi ja pani selle peale telgikatte, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Siis ta võttis tunnistuse ja pani selle laekasse, pistis kandekangid laeka külge ja pani lepituskaane laekale peale.
Ta viis laeka elamusse, riputas eesriide varjuks ja varjas tunnistuslaegast, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Ta pani laua kogudusetelki, elamu põhjapoolsesse külge, väljapoole eesriiet,
ja seadis selle peal leivad Issanda ette korra kohaselt, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Ta asetas lambijala kogudusetelki, elamu lõunapoolsesse külge, lauaga kohakuti,
ja seadis lambid üles Issanda ette, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Ta asetas kuldaltari kogudusetelki eesriide ette
ja süütas selle peal healõhnalist suitsutusrohtu, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Ta riputas elamule uksekatte.
Ta asetas põletusohvri altari elamu-kogudusetelgi ukse ette ja ohverdas selle peal põletus- ja roaohvreid, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Ta asetas pesemisnõu kogudusetelgi ja altari vahele ja pani sellesse vett pesemiseks.
Mooses, Aaron ja tema pojad pesid selles oma käsi ja jalgu:
nad pesid, kui nad läksid kogudusetelki või astusid altari juurde, nii nagu Issand Moosest oli käskinud.
Elamu ja altari ümber ta püstitas õue ja riputas katte õueväravale. Nõnda lõpetas Mooses selle töö.
Siis pilv kattis kogudusetelgi ja Issanda auhiilgus täitis elamu.
Isegi Mooses ei võinud minna kogudusetelki, sest pilv oli laskunud selle peale ja Issanda auhiilgus täitis elamu.
Ja kõigil oma rännakuil läksid Iisraeli lapsed teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis.
Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis.
Jah, elamu peal oli päeval Issanda pilv, ja öösel oli selles tuli kogu Iisraeli soo nähes kõigil nende rännakuil.
Psalm 29 Taaveti laul. Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus!
Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat!