Piibel.NET
Otsing Ps 27:7-14; 1Ms 49:1-2, 8-13, 21-26; Lk 1:67-79
(35 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 49 Ja Jaakob kutsus oma pojad enese juurde ning ütles: „Tulge kokku, siis ma kuulutan teile, mis teiega sünnib tulevasil päevil!
Kogunege ja kuulge, Jaakobi pojad, võtke kuulda Iisraeli, oma isa!
Juuda + Nimi Juuda meenutab heebrea sõna jodu 'nad ülistavad', vrd 29:35.  , sind ülistavad su vennad. Sinu käsi on su vaenlaste turjal, sind kummardavad su isa pojad.
Juuda on lõvikutsikas - saagi kallalt, mu poeg, oled tõusnud. Ta on heitnud maha, ta lebab nagu lõvi, nagu metsik lõvi - kes julgeks teda äratada?
Ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo, ja teda võtavad rahvad kuulda.
Ta seob oma eesli viinapuu külge, hea viinapuu külge oma eeslivarsa; ta peseb oma kuube veiniga ja oma vammust viinamarjade verega.
Ta silmad on veinist hämused ja hambad piimast valged.
Sebulon elab mererannal, ta saab laevade rannikuks ja tema selg on pööratud Siidoni poole.
Naftali on nobe emahirv, kes toob kuuldavale ilusaid sõnu.
Joosep on viljapuu poeg, viljapuu poeg allikal, oksad ulatuvad üle müüri.
Ammukütid ahistavad teda, ründavad ja rõhuvad teda,
aga tema amb jääb kindlaks ja ta käsivarred on nõtked Jaakobi Vägeva abiga, Karjase, Iisraeli Kalju nime abiga,
su isa Jumala abiga, kes sind aidaku, Kõigeväelise abiga, kes sind õnnistagu õnnistustega ülalt taevast, õnnistustega all asuvast põhjaveest, õnnistustega emarindadest ja üskadest!
Su isa õnnistused ületavad igaveste mägede õnnistused, ürgsete küngaste ihaldusväärsed annid. Need tulgu Joosepi pea peale, oma vendade vürsti pealaele!
Psalm 27 Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: „Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal!
Sest mu isa ja ema hülgasid minu, aga Issand võtab mu üles.
Õpeta mind, Issand, oma teele ja juhata mind tasasele teerajale mu vaenlaste pärast!
Ära anna mind mu rõhujate meelevalda; sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast!
Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.
Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Issandat!
Luuka 1 Tema isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina:
„Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost,