Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 27:1–3,7–9;Sk 14:7–9;Ef 1:16–23;Jh 17:18–23
(23 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 27Taaveti laul. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? 
Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. 
Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda; kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. 
Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! 
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: „Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet. 
Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal! 
Sakarja 14Aga on üks päev, see on Issanda teada, kui pole päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal. 
Ja sel päeval voolavad Jeruusalemmast välja elavad veed: neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole; see sünnib suvel ja talvel. 
Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus. 
Johannese 17Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. 
Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. 
Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, 
et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. 
Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: 
mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. 
Efesose 1ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, 
et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 
valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees 
ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 
See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 
kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, 
ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 
kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.