Piibel.NET
Otsing Ps 27,13;Jh 17,24;2Kr 5,11-18; Õp 3,13-26
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 27 Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.
Õpetussõnad 3 Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele,
sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast.
See on kallim kui pärlid, ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav.
Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au.
Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu.
See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida.
Issand on tarkusega rajanud maa, arukusega valmistanud taeva.
Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet.
Mu poeg, ära kaota neid silmist: säilita arukus ja otsustusvõime,
siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks.
Siis sa võid käia oma teed julgesti, su jalg ei tarvitse komistada.
Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa saad magada ja su uni on magus.
Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb.
Sest Issand on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest.
Johannese 17 Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust, mille sa oled andnud mulle, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist.
2. Korintose 5 Teades nüüd, mis on Issanda kartus, me püüame veenda inimesi uskuma. Jumalale me oleme täiesti avalikud ja ma loodan ka teie südametunnistuses olla täiesti avalik.
Me ei hakka end taas teile soovitama, vaid anname teile alust kiidelda meist, et teil oleks midagi öelda nende vastu, kes võivad kiidelda sellega, mis on silma ees, ent mitte sellega, mis on südames.
Sest kui me oleme olnud arust ära, siis on see Jumalale, kui oleme selge aruga, siis teile.
Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda: kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud;
ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud.
Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest; kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda.
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.
See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti;