Piibel.NET
Otsing Ps 26;Mt 9:32-35;Kg 4:17-5:6 või Srk 27:4-7
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 26 Taaveti laul. Mõista mulle õigust, Issand, sest ma olen elanud laitmatuses ja olen lootnud Issanda peale ilma kõikumata!
Katsu mind läbi, Issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda!
Sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões.
Ma ei ole istunud koos valelike inimestega ega lähe kaasa salalikega.
Ma vihkan kurjade kogu ega istu õelate kilda.
Ma pesen oma käsi süütuses ja käin sinu altari ümber, Issand,
et kuuldavale tuua tänu ja jutustada kõiki su imeasju.
Issand, ma armastan su koja asukohta ja su auhiilguse asupaika!
Ära korista mu hinge koos patustega ega mu elu koos meestega, kes verd valavad,
kelle kätes on häbitöö ja kelle parem käsi on täis altkäemaksu!
Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
Mu jalg seisab tasasel teel. Kogudustes ma kiidan sind, Issand!
Koguja 4 Hoia oma jalga, kui sa lähed Jumala kotta! Kuulamaminek on parem kui alpide ohvriand, sest need ei tea, et nad teevad kurja.
Koguja 5 Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees; sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal, seepärast olgu su sõnu pisut!
Sest suurest tööst tuleb uni ja paljudest sõnadest kostab albi hääl.
Kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad!
Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida.
Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema, ja ära ütle Jumala käskjala + 'Jumala käskjalg' tähendab siin templiametnikku, kes nõudis sisse Jumalale tõotatud annid ja maksud. Vrd Ml 2:7.   ees, et see on eksitus! Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastama ja su kätetööd hävitama?
Sest kus on palju unenägusid ja palju sõnu, seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat!
Matteuse 9 Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud.
Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: „Sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud!”
Variserid aga ütlesid: „Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil.”
Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.
Siiraki 27 Sõela raputades jääb peale räbu, nõndasamuti jääb inimese saast tema mõtteisse.
Potissepa tööd proovitakse ahjus ja inimest õpitakse tundma tema kõnest.