Piibel.NET
Otsing Ps 26:1-8; Jr 15:1-9; 2Ts 2:7-12
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 26 Taaveti laul. Mõista mulle õigust, Issand, sest ma olen elanud laitmatuses ja olen lootnud Issanda peale ilma kõikumata!
Katsu mind läbi, Issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda!
Sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões.
Ma ei ole istunud koos valelike inimestega ega lähe kaasa salalikega.
Ma vihkan kurjade kogu ega istu õelate kilda.
Ma pesen oma käsi süütuses ja käin sinu altari ümber, Issand,
et kuuldavale tuua tänu ja jutustada kõiki su imeasju.
Issand, ma armastan su koja asukohta ja su auhiilguse asupaika!
Jeremija 15 Ja Issand ütles mulle: Isegi kui Mooses ja Saamuel seisaksid minu ees, ei oleks mu hing siiski mitte selle rahva poolt. Aja nad minu eest, et nad läheksid ära.
Ja kui nad sinult küsivad: „Kuhu me peame minema?”, siis vasta neile: Issand ütleb nõnda: Kes surma, see surma, kes mõõga ette, see mõõga ette, kes nälja kätte, see nälja kätte, kes vangi, see vangi.
Ja ma panen neile peale nelja liiki nuhtlusi, ütleb Issand: mõõga tapma, koerad lohistama, taeva linnud ja maa loomad sööma ja hävitama.
Ja ma panen nad hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal Juuda kuninga Manasse, Hiskija poja pärast, selle pärast, mis ta Jeruusalemmas tegi.
Sest kes annaks sulle armu, Jeruusalemm, või kes trööstiks sind? Või kes küll põikaks kõrvale, et küsida su käekäigu järele?
Sina oled mu hüljanud, ütleb Issand, ja oled taganenud; seepärast ma sirutan oma käe su vastu ja hävitan sinu, ma olen tüdinud järele andmast.
Mina viskan neid visklabidaga maa väravais; mina teen lastetuks, mina hukkan oma rahva, kui nad ei pöördu oma teedelt.
Mul on siis nende lesknaisi rohkem kui liiva mere ääres; mina toon noorukite ema kallale päise päeva ajal rüüstaja, paiskan äkitselt ta peale ärevust ja hirmu.
See, kes sünnitas seitse, närbub, vaagub hinge; tema päike loojub, kui alles on päev, ta häbeneb ja jääb häbisse. Ja mis neist üle jääb, selle ma annan mõõga kätte, nende vaenlaste ees, ütleb Issand.
2. Tessaloonika 2 Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab.
Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.
Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega
ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.
Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet,
ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.