Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 25:1-10;2Aj 20:1-9;1Ts 4:1-8;Mt 15:21-28
(35 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 2 Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? 
Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu: 
„Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied!” 
Kes taevas istub, naerab; Issand pilkab neid. 
Oma vihas ta kõneleb siis nendega ja oma raevus ta teeb neile hirmu: 
„Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele.” 
- „Ma annan teada Issanda otsuse; tema ütles minule: Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu. 
Küsi minult, ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks. 
Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad.” 
Psalm 25Taaveti laul. Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. 
Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! 
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. 
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! 
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva! 
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! 
Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! 
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed. 
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. 
Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi. 
Matteuse 15Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. 
Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” 
Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!” 
Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.” 
Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita mind!” 
Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.”