Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 25,15;2Ts 3,1–3;Fl 2,12–18; Mk 5,35–43
(20 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 25 Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. 
Markuse 5Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi: „Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat tülitad!” 
Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: „Ära karda, usu ainult!” 
Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese. 
Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid 
ja sisse astudes ütles ta neile: „Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!” 
Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. 
Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle: „Talita kuum!” See on tõlkes: „Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles!” 
Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis; ta oli juba kaheteistkümneaastane. Ja nad hämmastusid üliväga. 
Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada, ja käskis anda tüdrukule süüa. 
Filipi 2Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! 
Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. 
Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, 
et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas, 
pidades kinni elusõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud. 
Ja kuigi minu veri peaks joogiohvrina valatama teie usu ohvri ja teenistuse peale, ma rõõmustan ja olen rõõmus koos teie kõikidega. 
Niisamuti siis rõõmustage ka teie ja olge rõõmsad koos minuga! 
2. Tessaloonika 3Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures 
ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest. Sest usku ei ole kõikidel. 
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.