Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 22,2;Ap 12,5;Rm 7,14–25a; 1Kr 12,12–26
(29 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 22 Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 
Apostlite 12Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. 
Rooma 7Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. 
Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. 
Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et Seadus on hea. 
Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. 
Ma tean ju, et minus - see tähendab minu loomuses - ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. 
Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. 
Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. 
Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. 
Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, 
oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. 
Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? 
Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, ma teenin mõistusega küll Jumala Seadust, kuid oma loomusega patu seadust. 
1. Korintose 12Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. 
Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga. 
Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. 
Kui jalg ütleks: „Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse”, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? 
Ja kui kõrv ütleks: „Et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse”, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? 
Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? 
Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. 
Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? 
Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. 
Ent silm ei või öelda käele: „Mul ei ole sind tarvis!” või jälle pea jalgadele: „Mul ei ole teid tarvis!”, 
vaid hoopis vastupidi - need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud,