Piibel.NET
Otsing Ps 21:2-8,14;2Sm 22:1-7,16-17;Ii 9:1-13 või Srk 43:23-33
(41 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Saamueli 22 Ja Taavet kõneles selle laulu sõnad Issandale sel ajal, kui Issand oli ta päästnud kõigi ta vaenlaste käest ja Sauli käest.
Ta ütles nõnda: „Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja.
Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge kants ja varjupaik. Mu päästja, sa päästad mind vägivallast.
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest.
Sest surmalained piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu.
Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette.
Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta kõrvu.
Siis said nähtavaks mere sügavused, maailma alused paljastusid Issanda sõitluse läbi tema sõõrmete tuule puhangust.
Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest.
Iiob 9 Siis rääkis Iiob ja ütles:
„Ma tean tõesti, et see nõnda on. Kuidas võib inimene õige olla Jumala ees?
Kui keegi tahaks temaga vaielda, ei suudaks ta temale vastata mitte ainsalgi korral tuhandest.
Ta on südamelt tark ja jõult tugev, kes võiks teda trotsida ja ise pääseda?
Tema liigutab mägesid, ilma et need märkaksid, kui ta oma vihas neid kummutab;
tema põrutab maa oma asemelt, nõnda et selle sambad vabisevad;
tema käsib päikest, et see ei tõuseks, ja paneb tähed pitseriga kinni;
tema üksinda laotab taevaid ja kõnnib mere lainete peal;
tema teeb Vankri-, Varda- ja Sõelatähed ja lõunapoolsed tähtkujud;
tema teeb suuri ja mõistmatuid asju ning otsatuid imetegusid.
Vaata, ta läheb minust mööda, aga mina ei näe, ta käib üha, aga mina ei märka teda.
Vaata, ta napsab ära, kes võiks teda takistada? Kes ütleks temale: „Mis sa teed?”
Jumal ei hoia tagasi oma viha, temale peavad alistuma Rahabi + Rahab on ürgmere koletis.   aitajad.
Psalm 21 Issand, sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta sinu abist!
Sa andsid temale, mida ta süda himustas, ja tema huulte igatsust sa ei keelanud! Sela.
Sest sa tulid temale vastu heade õnnistustega; sa panid temale pähe kuldkrooni.