Piibel.NET
Otsing Ps 20; 2Ms 40:1-15; Hb 10:19-25
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 40 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Esimese kuu esimesel päeval püstita elamu-kogudusetelk!
Aseta sinna tunnistuslaegas ja varja laegast eesriidega!
Vii sinna laud ja korralda, mis selle peal tuleb korraldada; vii sinna lambijalg ja sea lambid üles!
Aseta kuldne suitsutusaltar tunnistuslaeka ette ja riputa kate elamu uksele!
Aseta põletusohvri altar elamu-kogudusetelgi ukse ette!
Aseta pesemisnõu kogudusetelgi ja altari vahele ja pane sellesse vett!
Sea õu ümberringi üles ja riputa kate õueväravale!
Võta võideõli ja võia elamut ja kõike, mis selles on; pühitse seda ja kõiki selle riistu, et see saaks pühaks!
Võia põletusohvri altarit ja kõiki selle riistu, ja pühitse altarit, et altar saaks kõige pühamaks!
Võia pesemisnõu ja selle jalga ja pühitse seda!
Lase Aaron ja tema pojad astuda kogudusetelgi ukse juurde ja pese neid veega!
Pane Aaronile selga pühad riided ja võia ning pühitse teda, ja tema olgu mulle preestriks!
Lase ka tema pojad ette astuda ja pane neile särgid selga!
Võia neid, nagu sa võidsid nende isa, ja nad saagu mulle preestriteks! See olgu neile igavesse preestriametisse võidmiseks põlvest põlve!”
Psalm 20 Laulujuhatajale: Taaveti laul.
Issand vastaku sulle kitsikuse ajal; Jaakobi Jumala nimi varjaku sind!
Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist!
Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.
Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu!
Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved!
Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga.
Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.
Nemad vaaruvad ja langevad; meie aga tõuseme ja seisame püsti.
Issand, aita! Kuningas vastaku meile, kui me hüüame!