Piibel.NET
Otsing Ps 20:2-10;Lk 13:22-30;Js 45:20-23 või Tb 14:6-9a
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 20 Issand vastaku sulle kitsikuse ajal; Jaakobi Jumala nimi varjaku sind!
Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist!
Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.
Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu!
Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand täitku kõik su palved!
Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe; ta vastab temale oma pühast taevast oma parema käe vägeva abiga.
Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime.
Nemad vaaruvad ja langevad; meie aga tõuseme ja seisame püsti.
Issand, aita! Kuningas vastaku meile, kui me hüüame!
Jesaja 45 Kogunege ja tulge, liginege üheskoos, rahvaste pääsenud! Ei ole arusaamist neil, kes kannavad puukujusid ja palvetavad jumala poole, kes ei suuda päästa.
Kuulutage ja tooge esile, pidagu nad isekeskis nõu: kes on seda kuulutanud muistsest peale, teatavaks teinud ammusest ajast? Kas mitte mina, Issand? Ei ole ju muud jumalat peale minu, kes oleks õiglane Jumal ja Päästja, mitte ühtegi peale minu.
Pöörduge minu poole ja laske endid päästa, kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole!
Ma olen iseeneses vandunud, mu suust on välja tulnud tõde, tagasivõetamatu sõna: Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik keeled peavad andma mulle vande.
Luuka 13 Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole.
Aga keegi ütles temale: „Issand, kas neid on pisut, kes pääsevad?” Tema aga ütles neile:
„Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda!
Pärast seda kui kojaisand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes: Issand, ava meile! Ja tema kostab teile: Mina ei tunne teid, kust te olete tulnud.
Siis ütlete teie: Me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel.
Ja tema ütleb teile: Ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale, kõik ülekohtutegijad!
Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuina.
Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis.
Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, kes jäävad viimasteks!”
Toobit 14 Ja kõik paganad pöörduvad tõepoolest kartma Issandat Jumalat ja matavad maha oma ebajumalad. Kõik paganad kiidavad Issandat.
Tema oma rahvas tänab Jumalat ja Issand ülendab oma rahva. Siis rõõmustavad kõik, kes Issandat Jumalat armastavad tões ja õigluses, osutades halastust meie vendadele.
Ja nüüd, mu poeg, mine ära Niinevest, sest kindlasti sünnib, nagu prohvet Joona on ütelnud.