Piibel.NET
Otsing Ps 18:31-37;2Kr 5:11-12;Ps 18:31-37;Rm 2:17-29
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 18 Jumala tee on laitmatu, Issanda kõne on sulatatud puhtaks; tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad.
Sest kes on Jumal peale Issanda? Ja kes muu on kalju, kui mitte meie Jumal?
See on Jumal, kes paneb rammu mu vööle ja teeb laitmatuks mu tee.
Ta teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind seisma mu kõrgustikele.
Ta õpetab mu käsi sõdima ja mu käsivart vaskambu vinnastama.
Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem käsi toetab mind, su abi teeb mind suureks.
Sa teed maa avaraks mu sammule, et mu luupeksed ei libiseks.
Rooma 2 Kui aga sina lased end nimetada juudiks ning toetud Seadusele ja kiitled Jumalast
ja mõistad tema tahtmist ja Seadusest õppinuna oskad ära tunda olulise
ning oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht, nende valgus, kes on pilkases pimeduses,
rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see, kelle päralt on Seaduse näol mõistmise ja tõe kehastus
- kuidas sa nüüd teisi õpetades iseennast ei õpeta? Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, aga ise varastad?
Kes ütled, et abielu ei tohi rikkuda, aga ise rikud abielu? Kes ebajumalaid jälestad, aga ise riisud nende pühamut?
Kes kiitled Seaduse üle, aga ise häbistad Jumalat Seadusest üleastumisega?
Sest, nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganate seas.
Ümberlõikamisest on küll kasu, kui sa Seaduse järgi teed, kui sa aga oled Seadusest üleastuja, siis on su ümberlõikamine saanud eesnahaks.
Kui nüüd ümberlõikamatu peab Seaduse nõudeid, eks siis loeta tema eesnahka ümberlõikamiseks?
Ja eks siis see, kes loomu poolest ümberlõikamatuna täidab Seadust, mõista kohut sinu üle, kes sa kirjatähele ja ümberlõikamisele vaatamata oled Seadusest üleastuja.
Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes,
vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt.
2. Korintose 5 Teades nüüd, mis on Issanda kartus, me püüame veenda inimesi uskuma. Jumalale me oleme täiesti avalikud ja ma loodan ka teie südametunnistuses olla täiesti avalik.
Me ei hakka end taas teile soovitama, vaid anname teile alust kiidelda meist, et teil oleks midagi öelda nende vastu, kes võivad kiidelda sellega, mis on silma ees, ent mitte sellega, mis on südames.