Piibel.NET
Otsing Ps 18:2b-4, 21-33; 1Sm 7:3-13; Rm 2:1-11
(38 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 7 Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: „Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest!”
Siis Iisraeli lapsed kõrvaldasid baalid ja astarted ning teenisid üksnes Issandat.
Ja Saamuel ütles: „Koguge terve Iisrael Mispasse, siis ma palun teie eest Issandat!”
Siis nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett + Vee ammutamine oli patukahetsuskommetega liituv sümboolne puhastustoiming.   ja valasid Issanda ette, ja nad paastusid sel päeval; nad ütlesid seal: „Me oleme Issanda vastu pattu teinud!” Ja Saamuel mõistis Mispas kohut Iisraeli lastele.
Aga kui vilistid kuulsid, et Iisraeli lapsed olid kogunenud Mispasse, siis tulid vilistite vürstid üles Iisraeli vastu; ja kui Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis tundsid nad hirmu vilistite ees.
Ja Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: „Ära lakka kisendamast meie pärast Issanda, meie Jumala poole, et ta meid päästaks vilistite käest!”
Siis Saamuel võttis ühe piimatalle ja ohverdas selle täielikuks põletusohvriks Issandale; ja Saamuel kisendas Iisraeli pärast Issanda poole ning Issand vastas temale.
Ja kui Saamuel ohverdas põletusohvrit, lähenesid vilistid, et sõdida Iisraeli vastu; aga Issand müristas sel päeval valju mürinaga vilistite kohal ja viis nad segadusse; ja neid löödi maha Iisraeli ees.
Ja Iisraeli mehed läksid Mispast välja ning ajasid vilisteid taga ja lõid nad kuni allapoole Beet-Kaari.
Siis võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser + Nimi Eben-Eeser tähendab 'abikivi'.   ja ütles: „Siiani on Issand meid aidanud!”
Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale; ja Issanda käsi oli vilistite vastu kogu Saamueli eluaja.
Psalm 18 Siis ta ütles: „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!
Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik!
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest.
Issand teeb mulle head mu õigust mööda, ta tasub mulle mu käte puhtust mööda.
Sest ma hoidsin Issanda teid ega taganenud õelasti Jumalast.
Sest kõik ta määrused on mu ees, ma ei ole hüljanud tema seadlusi.
Ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin pahateost.
Seepärast Issand tasus mulle mu õigust mööda, mu käte puhtust mööda tema silma ees.
Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu;
puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks.
Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad.
Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust.
Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri.
Jumala tee on laitmatu, Issanda kõne on sulatatud puhtaks; tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad.