Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 18:1-19
(19 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 18Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul. Taavet rääkis selle laulu sõnad Issandale sel ajal, kui Issand oli ta päästnud kõigi ta vaenlaste käest ja Sauli käest. 
Siis ta ütles: „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi! 
Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest. 
Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 
Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette. 
Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu. 
Siis värises ja vabises maa, mägede alused kõikusid ja põrusid üksteise vastu, sest ta viha süttis. 
Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas, tulised söed lõõmasid tema seest. 
Ta vajutas taeva ja tuli maha, ja ta jalge all oli tume pilv. 
Ta sõitis keerubi peal ja lendas ning ta hõljus tuule tiibadel. 
Ta pani enesele katteks pimeduse, majaks enda ümber mustavad veed, paksud pilved. 
Kumast lõhkesid pilved ta ees, sadas rahet ja tuliseid süsi. 
Issand müristas taevast ja Kõigekõrgem andis kuulda oma häält rahe ja tuliste sütega. 
Ta heitis oma nooli ja pillutas neid, lõi kangesti välku, ja pani need sähvima. 
Siis said nähtavaks vete sügavused ja maailma alused paljastusid sinu sõitluse läbi, Issand, sinu sõõrmete tuule puhangust. 
Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. 
Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. 
Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks.