Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 18,30;1Jh 5,4;Mt 22,1-14; Ap 18,23-19,7
(29 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 18 Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri. 
Matteuse 22Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: 
„Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. 
Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. 
Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!” 
Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, 
mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. 
Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. 
Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. 
Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!” 
Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. 
Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. 
Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust. 
Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 
Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.” 
Apostlite 18Kui ta oli seal mõnda aega olnud, läks ta ära ja käis järjest läbi Galaatia maakonna ja Früügia, kinnitades kõiki jüngreid. 
Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efesosse. 
Teda oli õpetatud tundma Issanda teed ja vaimult keevalisena ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis ainult Johannese ristimist. 
Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. 
Aga kui ta tahtis minna Ahhaiasse, kirjutasid vennad teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi. 
Sest ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult Pühakirjast, et Jeesus on Messias. 
Apostlite 19Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, 
küsis ta neilt: „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.” 
Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.” 
Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.”