Piibel.NET
Otsing Ps 149; 2Ms 9:1-7; 2Kr 12:11-21
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 9 Siis Issand ütles Moosesele: „Mine vaarao juurde ja räägi temale: Nõnda ütleb Issand, heebrealaste Jumal: Lase mu rahvas minna ja mind teenida!
Sest kui sa keelad neid minemast ja pead neid veel kinni,
vaata, siis on Issanda käsi su karja peal, kes on väljal: hobuste, eeslite, kaamelite, veiste, lammaste ja kitsede peal väga raske katkuga.
Aga Issand eraldab Iisraeli karja ja egiptlaste karja, ja Iisraeli laste omadest ei sure ühtainsatki.”
Ja Issand määras aja, öeldes: „Homme teeb Issand seda siin maal.”
Ja Issand tegi järgmisel päeval nõnda, ja egiptlaste kogu kari suri, ent Iisraeli laste karjast ei surnud ühtainsatki.
Ja kui vaarao läkitas vaatama, ennäe, siis ei olnud Iisraeli karjast surnud ühtainsatki. Aga vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei lasknud rahvast minna.
Psalm 149 Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!
Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele,
et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed,
et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!
2. Korintose 12 Ma olen läinud rumalaks, teie olete mind selleks sundinud. Teil tulnuks mind soovitada, sest mul ei puudu midagi, mis on neil „võrratuil apostleil”, ehk ma küll ei ole midagi.
Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kogu kannatlikkusega, nii tunnustähtede, imede kui ka vägevate tegudega.
Jah, mille muu poolest teie olete olnud teistest kogudustest alamad kui vaid selle poolest, et mina ise ei ole olnud teile koormaks? Andke mulle andeks see süü!
Vaata, ma olen valmis kolmandat korda tulema teie juurde ja ei kavatse olla teile koormaks, sest ma ei otsi teie oma, vaid teid endid. Ei ole ju lastel vaja koguda vanematele varandust, vaid vanematel lastele.
Aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan iseennast teie hingede heaks. Kui mina teid rohkem armastan, kas siis mind tuleb armastada vähem?
Aga olgu pealegi, mina ei ole teid koormanud, kuid „olles kelm, olen teid kavalusega kätte saanud”.
Kas ma olen teid petnud kellegi kaudu, keda ma teie juurde läkitasin?
Ma julgustasin Tiitust ja saatsin temaga kaasa ühe venna. Kas Tiitus on teid petnud? Eks me ole käinud ühesuguses vaimus? Eks ka samades jälgedes?
Teie ehk arvate juba ammu, et me õigustame iseendid. Ent meie räägime Kristuses Jumala ees ja seda kõike, armsad, teie ehitamiseks.