Piibel.NET
Otsing Ps 142,4;Mt 11,28;Js 32,11–18; Fl 3,1–11
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 142 Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teele, mida ma käin, on minu jaoks peidetud püünised.
Jesaja 32 Vabisege, muretud, värisege, muretud, värisege, hooletud, riietuge lahti, võtke endid alasti ja vöötage niuded!
Siis lüüakse endile vastu rindu toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast,
minu rahva põllumaa pärast, mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid, jah, kõigi lusthoonete pärast selles ülemeelikus linnas.
Sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templiküngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledaiks väljadeks, metseeslitele rõõmuks, karjadele karjamaaks,
kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks.
Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias.
Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek.
Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus,
Matteuse 11 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Filipi 3 Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas! Üht ja sedasama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks.
Vältige koeri, vältige halbu töölisi, vältige mahalõikamist!
Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale,
kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam:
ma olen ümber lõigatud kaheksandal päeval, olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, heebrea rahvast sündinud heebrea mees, Seaduse järgi variser,
innukuse poolest koguduse tagakiusaja, Seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu.
Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast.
Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust
ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale.
Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks,
et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.