Piibel.NET
Otsing Ps 139:13-18; 1Ms 35:16-29; Mt 12:15-21
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 35 Siis nad läksid Peetelist teele. Aga kui veel tükk maad oli minna Efratani, pidi Raahel sünnitama, ja tal oli raske sünnitus.
Tema raske sünnituse ajal ütles aitajanaine temale: „Ära karda, sest ka seekord on sul poeg!”
Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, pani ta temale nimeks Ben-Ooni; aga tema isa kutsus teda Benjaminiks + Nimi Ben-Ooni tähendab 'vaeva, valu poeg', Benjamin seevastu 'õnne poeg'.  .
Ja Raahel suri ning ta maeti Efrata tee äärde, see on Petlemma.
Ja Jaakob püstitas tema hauale samba; see Raaheli hauasammas on alles tänapäevani.
Ja Iisrael + Iisrael on Jaakobi teine nimi, vrd 32:29; 35:10.   läks teele ning lõi oma telgi üles teisele poole Karjatorni.
Ja kui Iisrael elas seal maal, juhtus, et Ruuben läks ja magas oma isa liignaise Billa juures. Ja Iisrael sai sellest kuulda ja see oli paha tema silmis.
Jaakobil oli kaksteist poega; Lea pojad: Ruuben, Jaakobi esmasündinu, Siimeon, Leevi, Juuda, Issaskar ja Sebulon;
Raaheli pojad: Joosep ja Benjamin;
Billa, Raaheli teenija pojad: Daan ja Naftali;
Silpa, Lea teenija pojad: Gaad ja Aaser. Need olid Jaakobi pojad, kes sündisid temale Mesopotaamias.
Ja Jaakob jõudis oma isa Iisaki juurde Mamresse, Kirjat-Arbasse, see on Hebronisse, kus Aabraham ja Iisak olid võõrastena elanud.
Ja Iisaki elupäevi oli sada kaheksakümmend aastat.
Siis Iisak heitis hinge ja suri; ta koristati oma rahva juurde, vana ja elatanud; ta pojad Eesav ja Jaakob matsid tema.
Psalm 139 Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus.
Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.
Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.
Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.
Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal! Kui väga suur on nende arv!
Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures.
Matteuse 12 Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja paljud läksid temaga kaasa, ja tema tegi nad kõik terveks.
Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks,
et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
„Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma Vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust.
Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi ta häält,