Piibel.NET
Otsing Ps 127;1Kn 8:6-13 või Srk 47:8-10;Ilm 21:10-11,22-27
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 8 Ja preestrid tõid Issanda seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla,
sest keerubid laotasid oma tiivad laeka paiga üle; keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt.
Ja kangid olid nii pikad, et kangide otsi võis näha pühamust, kõige pühama paiga eest, ent neid ei nähtud väljast; ja need on seal tänapäevani.
Laekas ei olnud muud kui need kaks kivilauda, mis Mooses oli Hoorebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptusemaalt.
Ja kui preestrid pühamust väljusid, siis sündis, et pilv täitis Issanda koja
ja preestrid ei võinud jääda teenima pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Issanda koja.
Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab elada pimeduses.
Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, su igavese eluaseme paiga.”
Psalm 127 Palveteekonna laul Saalomonilt. Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.
Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand annab oma armsatele unes!
Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt, ihusugu on tasu temalt.
Otsekui nooled sangari käes, nõnda on noorpõlve pojad.
Õnnis on mees, kes oma nooletupe nendega on täitnud. Ei jää nad häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas.
Ilmutuse 21 Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest
ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall.
Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline Jumal, on selle tempel, ning Tall.
Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on Tall.
Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse.
Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei olegi.
Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse.
Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.
Siiraki 47 Kõigis oma tegudes andis ta kiitust Pühale, Kõigekõrgemale, ülistussõnadega. Ta laulis kõigest südamest ja armastas oma Loojat.
Ja ta paigutas altari ette lauljad ning neilt kõlasid võluvad viisid.
Ta andis pidupäevadele hiilguse ja korraldas pühade ajad täiuslikult, nõnda et Issanda püha nime kiideti ja pühamu kajas varahommikust alates.