Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 127; Rt 4:11-17; Hb 9:15-24
(22 vastet, leht 1 1-st)
Rutt 4Ja kogu rahvas, kes oli väravas, samuti vanemad, ütlesid: „Meie oleme tunnistajad. Issand tehku naine, kes tuleb su kotta, Raaheli ja Lea sarnaseks, kes mõlemad ehitasid Iisraeli koja! Tee vägevaid tegusid Efratas, tee oma nimi kuulsaks Petlemmas! 
Ja saagu su sugu Peretsi soo sarnaseks, kelle Taamar sünnitas Juudale, seemnest, mille Issand sulle annab sellest noorikust!” 
Ja Boas võttis Ruti ning see sai tema naiseks; Boas heitis ta juurde ja Issand andis, et Rutt jäi lapseootele ja tõi poja ilmale. 
Siis ütlesid naised Noomile: „Kiidetud olgu Issand, kes täna ei jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis! 
Saagu ta sulle hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su minia, kes sind armastab, on ta sünnitanud, tema, kes sulle on parem kui seitse poega!” 
Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks. 
Ja naabrinaised panid temale nime, öeldes: „Noomile sündinud poeg!” Ja nad panid temale nimeks Oobed; temast sai Taaveti isa Iisai isa. 
Psalm 127Palveteekonna laul Saalomonilt. Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu. 
Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Issand annab oma armsatele unes! 
Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt, ihusugu on tasu temalt. 
Otsekui nooled sangari käes, nõnda on noorpõlve pojad. 
Õnnis on mees, kes oma nooletupe nendega on täitnud. Ei jää nad häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas. 
Heebrealaste 9Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud - kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest - saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. 
Kus on testamentlik leping, seal tuleb ju tingimata esitada tõendus testamenditegija surmast, 
sest testament hakkab kehtima pärast surma ega jõustu iialgi, kui testamenditegija on elus. 
Seetõttu ei ole ka esimest lepingut sisse pühitsetud ilma vereta. 
Sest kui Mooses oli kõik Seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja iisopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast, 
öeldes: „See on selle lepingu veri, mida Jumal on teil käskinud pidada.” 
Ja nõndasamuti ta piserdas verega ka telki ja kõiki jumalateenistusriistu. 
Moosese Seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu, ja ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist. 
Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada, taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega. 
Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindama meid nüüd Jumala palge ees.