Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 121;Nl 3:22–26 (või Kg 3:1–8 või 1Sm 7:12);1Pt 1:22–25 (või Ilm 2:1–5);Lk 13:6–9 (või Mt 16:1–4 või Lk 21:25–36)
(50 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 121Palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? 
Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. 
Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. 
Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. 
Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel. 
Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. 
Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. 
Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. 
Koguja 3 Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all: 
aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda; 
aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada; 
aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida; 
aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda; 
aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata; 
aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida; 
aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. 
Nutulaulud 3 see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: 
need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur! 
Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. 
Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. 
Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. 
Matteuse 16Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. 
Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.” 
Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.] 
See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära.