Piibel.NET
Otsing Ps 119:137-144; Ha 1:5-17; 2Pt 1:1-11
(32 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Peetruse 1 Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust,
tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust,
vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust,
sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;
kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest.
Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.