Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 119:97–104;Js 44:21–23;Gl 5:1–6;Lk 14:1–6
(23 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 119 Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda. 
Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti. 
Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi. 
Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi. 
Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna. 
Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind. 
Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule. 
Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. 
Jesaja 44 Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind! 
Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu! 
Hõisake, taevad, et Issand seda teeb, hüüdke, maa sügavused, rõkatage rõõmust, mäed, metsad ja kõik metsapuud, et Issand lunastab Jaakobi ja ilmutab Iisraelis oma au! 
Luuka 14Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. 
Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene. 
Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja variseridele: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi?” 
Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna. 
Ja nendele ta ütles: „Kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval?” 
Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata. 
Galaatia 5Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! 
Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. 
Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata, et tema kohus on täita kogu Seadust. 
Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. 
Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu. 
Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.