Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 119:89-96; Jr 36:11-26; 2Kr 7:2-12
(35 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 119 Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas. 
Põlvest põlve kestab su ustavus. Sina oled kinnitanud maa ja see seisab. 
Sinu seaduste kohaselt nad püsivad tänapäev, sest need kõik on sinu sulased. 
Kui sinu Seadus ei oleks olnud mu rõõm, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses. 
Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud. 
Sinu oma olen mina, päästa mind, sest ma nõuan taga su korraldusi! 
Õelad lootsid mind hukata; mina panen tähele sinu tunnistusi. 
Ma olen näinud, et ka kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar. 
Jeremija 36Kui Miika, Saafani poja Gemarja poeg, kuulis raamatust kõiki Issanda sõnu, 
siis ta läks alla kuningakotta kirjutaja kambrisse, ja vaata, seal istusid kõik vürstid: kirjutaja Elisama, Delaja, Semaja poeg, Elnatan, Akbori poeg, Gemarja, Saafani poeg, Sidkija, Hananja poeg, ja kõik muud vürstid. 
Ja Miika andis neile edasi kõik sõnad, mis ta oli kuulnud Baarukit rahva kuuldes raamatust lugevat. 
Siis läkitasid kõik vürstid Baaruki juurde Jehudi, Netanja poja, Kuusi poja Selemja pojapoja, et ta ütleks: „Võta kaasa rullraamat, millest sa rahva kuuldes lugesid, ja tule siia!” Ja Baaruk, Neerija poeg, võttis rullraamatu kaasa ning tuli nende juurde. 
Ja nad ütlesid temale: „Istu nüüd ja loe seda meie kuuldes!” Ja Baaruk luges nende kuuldes. 
Aga kui nad olid kuulnud kõiki sõnu, siis vaatasid nad kohkunult üksteisele otsa ja ütlesid Baarukile: „Me peame kuningale kõik need sõnad teatavaks tegema!” 
Ja nad küsitlesid Baarukit, öeldes: „Jutusta ometi meile, kuidas sa kõik need sõnad tema suust kirja panid?” 
Ja Baaruk vastas neile: „Oma suuga ütles ta mulle kõik need sõnad ette ja mina kirjutasin tindiga raamatusse.” 
Siis ütlesid vürstid Baarukile: „Mine peida ennast, sina ja Jeremija, ja keegi ärgu teadku, kus te olete!” 
Ja nad läksid kuninga juurde õue, aga rullraamatu jätsid nad kirjutaja Elisama kambrisse; ja nad kandsid kõik sõnad kuninga kõrvu. 
Siis kuningas läkitas Jehudi rullraamatut tooma ja too võttis selle kirjutaja Elisama kambrist; ja Jehudi luges kuninga kuuldes ja kõigi vürstide kuuldes, kes seisid kuninga juures. 
Kuningas istus talvekojas - oli üheksas kuu - ja tema ees oli süüdatud sütepann. 
Ja kui Jehudi oli lugenud kolm või neli veergu, siis lõikas kuningas kirjutaja noaga rullraamatu katki ja viskas sütepannil olevasse tulle, kuni kogu rullraamat oli hävinud sütepanni tules. 
Aga nad ei tundnud hirmu ega käristanud oma riideid lõhki, ei kuningas ega ükski tema teenritest, kes kuulsid kõiki neid sõnu. 
Ja kuigi Elnatan, Delaja ja Gemarja kuningat tungivalt palusid rullraamatut mitte põletada, ei võtnud ta neid kuulda. 
Ja kuningas käskis Jerahmeeli, kuningapoega, ja Serajat, Asrieli poega, ja Selemjat, Abdeeli poega, kirjutaja Baaruki ja prohvet Jeremija kinni võtta; aga Issand peitis nad ära. 
2. Korintose 7Andke meile ruumi oma südames! Me ei ole kellelegi ülekohut teinud, me ei ole kedagi laostanud, me ei ole kedagi petnud.