Piibel.NET
Otsing Ps 119:161-168; 1Kn 21:1-16; 1Ts 4:9-12
(28 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 21 Pärast neid sündmusi juhtus järgmine lugu: jisreellasel Naabotil oli viinamägi, mis asus Jisreelis Samaaria kuninga Ahabi palee kõrval.
Ja Ahab rääkis Naabotiga, öeldes: „Anna oma viinamägi mulle rohuaiaks, sest see on mu kojale nii lähedal; mina annan sulle selle asemele parema viinamäe, või kui sa tahad, siis ma annan sulle selle hinna rahas.”
Aga Naabot vastas Ahabile: „Issand hoidku mind selle eest, et annaksin sulle oma vanemate pärisosa!”
Ja Ahab tuli oma kotta, tusane ja raevutsev vastuse pärast, mille jisreellane Naabot oli temale andnud, öeldes: „Ma ei anna sulle oma vanemate pärisosa!” Ja ta heitis voodisse, pööras oma näo ära ega söönud leiba.
Siis tuli ta naine Iisebel tema juurde ja küsis temalt: „Mispärast on su vaim nii vaevatud, et sa leibagi ei söö?”
Ahab vastas temale: „Sellepärast et ma rääkisin jisreellase Naabotiga ja ütlesin temale: Anna mulle oma viinamägi raha eest, või kui sulle meeldib, siis ma annan sulle selle asemele teise viinamäe! Aga tema vastas: Ma ei anna sulle oma viinamäge!”
Siis ta naine Iisebel ütles temale: „Vist ikka sina valitsed praegu Iisraeli üle? Tõuse üles, võta leiba ja su süda olgu rõõmus! Mina ise annan sulle jisreellase Naaboti viinamäe.”
Ja ta kirjutas Ahabi nimel kirjad, sulges need tema pitseriga ja läkitas kirjad vanemaile ja suurnikele, kes elasid Naabotiga ühes linnas.
Ja kirjades oli ta kirjutanud ning öelnud: „Kuulutage välja paast ja pange Naabot istuma rahva hulgas esikohale!
Pange siis kaks kõlvatut meest istuma temaga vastamisi ja need tunnistagu ning öelgu: Sina oled teotanud Jumalat ja kuningat! Siis viige ta välja ja visake kividega surnuks!”
Ja tema linna mehed, vanemad ja suurnikud, kes elasid ta linnas, tegid, nagu Iisebel neile oli sõna saatnud, nagu oli kirjutatud kirjades, mis ta neile oli läkitanud.
Nad kuulutasid välja paastu ja panid Naaboti istuma rahva hulgas esikohale.
Ja kaks kõlvatut meest tulid ning istusid temaga vastamisi; ja need kõlvatud mehed tunnistasid rahva ees Naaboti vastu, öeldes: „Naabot on teotanud Jumalat ja kuningat.” Siis viidi ta linnast välja ja visati kividega surnuks.
Ja nad läkitasid Iisebelile ütlema: „Naabot on kividega surnuks visatud.”
Kui Iisebel kuulis, et Naabot oli kividega surnuks visatud, siis ütles Iisebel Ahabile: „Tõuse üles, võta enesele jisreellase Naaboti viinamägi, mida ta ei tahtnud sulle anda raha eest, sest Naabot ei ole enam elus, vaid on surnud!”
Kui Ahab kuulis, et Naabot oli surnud, siis tõusis ta üles, et minna jisreellase Naaboti viinamäele seda enesele võtma.
Psalm 119 Vürstid kiusavad mind taga põhjuseta, aga minu süda tunneb hirmu sinu sõna ees.
Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes leiab palju saaki.
Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent sinu Seadust ma armastan.
Seitse korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduste eest.
Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista.
Ma ootan päästet sinult, Issand, ja teen su käske mööda.
Mu hing hoiab su tunnistusi ja ma armastan neid väga.
Ma pean su korraldusi ja su tunnistusi, sest kõik mu teed on sinu ees.
1. Tessaloonika 4 Aga vennaarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist,