Piibel.NET
Otsing Ps 119:137-144; Ha 1:5-17; 2Pt 1:1-11
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Sina oled õige, Issand, ja su seadused on õiglased.
Sa oled seadnud oma tunnistused õiguses ja väga suures ustavuses.
Minu kiivus on mind kulutanud, sest mu rõhujad on unustanud sinu sõnad.
Mis sa oled öelnud, on sulatatud väga selgeks, ja su sulane armastab seda.
Ma olen vähene ja halvaks pandud, kuid ma ei unusta sinu korraldusi.
Su õigus on õigus igaveseks ja su Seadus on tõde.
Kitsikus ja ahastus on mind tabanud, aga su käsud on mu rõõm.
Su tunnistuste õigus jääb igavesti; anna mulle arusaamist, et ma elaksin!
Habakuk 1 Vaadake ringi paganate seas ja pange tähele, imestage ja hämmastuge! Sest teie päevil tehakse tegu, mida te ei usuks, kui sellest jutustataks.
Sest vaata, ma lasen tõusta kaldealased + Vt Jr 37:9 seletust.  , kibeda ja tormaka rahva, kes käib maa laiuti läbi, et vallutada eluasemeid, mis pole tema omad.
Ta on kardetav ja julm, temast enesest tuleb ta õigus ja vägi.
Tema hobused on kiiremad kui pantrid, metsikumad kui hundid õhtul. Tema ratsud trambivad - kaugelt tulevad ta ratsanikud, lendavad nagu saagile sööstvad kotkad.
Kõik nad tulevad tegema vägivalda; nende näod vaatavad otse ette ja nad koguvad vange nagu liiva.
Nad pilkavad kuningaid ja aukandjad on neile naerualuseks. Nad naeravad iga kindlust, kuhjavad kokku mulda ja vallutavad selle.
Siis nad tormavad kui tuul ja tõttavad edasi. Nad teevad omaenese jõu enestele jumalaks.
Eks ole sina, Issand, muistsest ajast mu püha Jumal? Ära lase meil surra! Issand! Sina oled nad pannud meie üle kohut mõistma, sina, kalju, oled määranud nad meile nuhtlejaiks.
Sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja, ja sina ei või vaadata õnnetust. Mispärast sa vaatad uskmatute peale, vaikid, kui õel neelab selle, kes on temast õigem,
teed inimesed mere kalade sarnaseks, otsekui roomajaiks, kellel pole valitsejat?
Need kõik tõmbavad nad õngega üles, veavad oma noota ja koguvad võrku; seepärast nad rõõmustavad ja hõiskavad.
Seepärast ohverdavad nad oma noodale ja suitsutavad võrgule, sest nende abil on nende saak rasvane ja roog rammus.
Kas nad võivad nõnda lõpmatult tühjendada oma noota, rahvaid armuta tappes?
2. Peetruse 1 Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel - neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi:
Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tundmise kaudu!
Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.
Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.