Piibel.NET
Otsing Ps 119:129-136; 1Kn 1:38-48; Ap 7:44-53
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 1 Siis läksid preester Saadok, prohvet Naatan ja Benaja, Joojada poeg, ning kreedid ja pleedid + Kreedid ja pleedid olid välismaised palgasõdurid.   ja panid Saalomoni kuningas Taaveti muula selga ning viisid ta Giihoni äärde.
Ja preester Saadok võttis telgist õlisarve ning võidis Saalomoni; nad puhusid sarve ja kogu rahvas hüüdis: „Elagu kuningas Saalomon!”
Ja kogu rahvas läks tema järel üles, rahvas puhus vilet ja kõik olid väga rõõmsad, nõnda et maa lõhkes nende kärast.
Aga Adonija ja kõik kutsutud, kes olid ta juures, kuulsid seda just siis, kui nad söömise olid lõpetanud. Ja kui Joab kuulis sarvehäält, siis ta küsis: „Mispärast kostab linnast niisugune kära?”
Kui ta alles rääkis, vaata, siis tuli Joonatan, preester Ebjatari poeg, ja Adonija ütles: „Tule sisse, sest sa oled tubli mees ja tood häid sõnumeid!”
Aga Joonatan kostis ja ütles Adonijale: „Vastupidi! Meie isand, kuningas Taavet, on tõstnud Saalomoni kuningaks.
Kuningas läkitas koos temaga preester Saadoki ja prohvet Naatani ja Benaja, Joojada poja, ning kreedid ja pleedid, ja nad panid ta kuninga muula selga.
Siis võidsid preester Saadok ja prohvet Naatan ta Giihoni ääres kuningaks, ja nad tulid sealt rõõmustades üles ning kogu linn oli liikvel. See oligi kära, mida te kuulsite.
Saalomon istubki juba kuninglikul aujärjel.
Ka kuninga sulased tulid õnnitlema meie isandat, kuningas Taavetit, öeldes: „Tehku su Jumal Saalomoni nimi sinu nimest kuulsamaks ja tehku ta tema aujärg sinu aujärjest suuremaks!” Ja kuningas kummardas oma voodis.
Kuningas ütles veel nõnda: „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes täna on andnud mu aujärjele istuja, ja et ma näen seda oma silmaga!”
Psalm 119 Imelised on sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing.
Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.
Ma avan oma suu ja ahmin, sest ma ihaldan su käske.
Kaldu minu poole ja ole mulle armuline, see on nende õigus, kes armastavad sinu nime.
Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!
Lunasta mind inimeste rõhumisest, siis ma pean su korraldusi!
Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
Veeojad voolavad mu silmist nende pärast, kes ei pea su Seadust.
Apostlite 7 Meie isadel oli tunnistustelk kõrbes, nõnda nagu oli seadnud ingel, kes Moosesel käskis selle teha eeskuju järgi, mida ta oli näinud.
Selle telgi võtsid meie isad omaks ja koos Joosuaga tõid selle kaasa nende rahvaste maa vallutamisel, kelle Jumal oli tõuganud eemale meie isade palge eest. Nii see oli Taaveti päevini,
Taavet leidis armu Jumala silmis ja palus, et ta leiaks eluaseme Jaakobi soole.
Saalomon ehitas aga temale koja.
Kuid Kõigekõrgem ei ela kätega tehtus, nagu prohvet ütleb:
„Taevas on mu troon ja maa minu jalajäri. Millise koja teie tahate mulle ehitada?” ütleb Issand.