Piibel.NET
Otsing Ps 119:113-128; 1Sm 19:1-7; Ap 27:39-44
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 19 Ja Saul rääkis oma pojale Joonatanile ja kõigile oma sulaseile, et nad surmaksid Taaveti; aga Sauli pojale Joonatanile meeldis Taavet väga.
Ja Joonatan teatas Taavetile, öeldes: „Mu isa Saul püüab sind surmata. Ole siis nüüd hommikul valvel, jää varjule ja peida ennast!
Mina aga lähen ja seisan oma isa kõrvale väljal, kus sinagi oled, ja ma räägin isaga sinu pärast; kui ma midagi märkan, siis ma teatan sulle.”
Ja Joonatan kõneles Taavetist head oma isale Saulile ning ütles temale: „Kuningas ärgu tehku pattu oma sulase Taaveti vastu, sest tema ei ole sinu vastu pattu teinud ja pealegi on ta teod olnud sulle väga head!
Ta pani kaalule oma elu ja lõi vilisti maha, ja Issand andis nõnda kogu Iisraelile suure võidu; sa nägid seda ise ja olid rõõmus. Miks sa tahad nüüd teha pattu süütu vere vastu ja Taaveti põhjuseta surmata?”
Ja Saul kuulas Joonatani häält ning Saul vandus: „Nii tõesti kui Issand elab, teda ei surmata!”
Siis Joonatan kutsus Taaveti ja andis temale edasi kõik need sõnad; ja Joonatan viis Taaveti Sauli juurde ning Taavet oli Sauli teenistuses nagu ennegi.
Psalm 119 Ma vihkan kahepaikseid mõtteid, aga sinu Seadust ma armastan.
Sina oled mu kaitse ja kilp; sinu sõna peale ma loodan.
Taganege minust, te kurjategijad, ja ma pean oma Jumala käske!
Kinnita mind oma ütluse järgi, et ma elaksin, ja ära lase mind sattuda häbisse mu lootuses!
Toeta mind, et ma pääseksin, siis ma vaatlen alati su määrusi!
Sa ei pane mikski neid, kes eksivad eemale sinu määrustest, sest nende kavalus on asjatu.
Sa koristad ära kõik õelad maa pealt kui räbu, sellepärast ma armastan sinu tunnistusi.
Hirmust sinu ees tuleb värin mu lihasse ja ma kardan su seadusi.
Ma olen toiminud seadust ja õigust mööda, ära jäta mind mu rõhujate kätte!
Kosta oma sulase eest tema heaks, ärgu rõhugu mind ülbed!
Mu silmad on lõppenud ootamast su abi ja su õiguse tõotust.
Tee oma sulasega oma heldust mööda ja õpeta mulle oma määrusi!
Mina olen su sulane; anna mulle arusaamist, et ma tunnetaksin su tunnistusi!
Aeg on Issandal tegutseda; on ju tehtud tühjaks su Seadus.
Seepärast ma armastan su käske enam kui kulda ja selgemat kulda;
seepärast ma pean kõiki su korraldusi täiesti õigeks, ma vihkan iga valeteed.
Apostlite 27 Kui valgeks läks, siis nad ei tundnud, mis maa see oli; aga nad märkasid ühte sobiva rannaga lahte, kuhu nad tahtsid, kui võimalik, laeva ajada.
Nad vabastasid ankrud ja lasksid need merre vajuda, samal ajal nad vallandasid tüüriaerud köitest ja seadsid esipurje tuulde ning püüdsid liikuda ranna poole.