Piibel.NET
Otsing Ps 119,67;Jh 14,23;1Pt 3,8-17; Jh 7,14-24
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi.
Johannese 7 Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas.
Juudid panid seda imeks ja ütlesid: „Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?”
Siis Jeesus vastas neile: „Minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud.
Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest.
Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet.
Kas Mooses ei andnud teile Seadust? Aga keegi teist ei tee Seaduse järgi. Miks te otsite võimalust mind tappa?”
Rahvahulk vastas: „Sinus on kuri vaim. Kes otsib võimalust sind tappa?”
Jeesus kostis: „Ma tegin ühe teo, ja te kõik panete imeks.
Eks ole: Mooses on andnud teile ümberlõikamise - kuigi see ei ole pärit Mooseselt, vaid esiisadelt - ja te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval.
Kui inimese peab ümber lõikama hingamispäeval, et Moosese Seadus ei jääks täitmata, miks te siis minu peale tigedad olete, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval?
Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus!”
Johannese 14 Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.
1. Peetruse 3 Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud.
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse.
Sest „kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust.
Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda,
sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”
Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head?
Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”,
vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.
Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad.
Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes.