Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 119,67;Ap 9,3-4;Mk 5,24-34; Mt 21,1-11
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 119 Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. 
Matteuse 21Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit 
ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! 
Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.” 
Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud: 
„Ütelge Siioni tütrele: Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.”” 
Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud: 
tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. 
Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. 
Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna + Sõna hoosanna (heebrea hoosianna) tähendab 'aita'.   Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!” 
Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil: „Kes selline on?” 
Rahvahulgad ütlesid: „Tema on see prohvet Jeesus Galilea Naatsaretist.” 
Markuse 5Ja Jeesus läks temaga.Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. 
Ja üks naine, kes oli olnud kaksteist aastat veritõves 
ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks, 
olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube, 
sest ta ütles: „Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin!” 
Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. 
Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis: „Kes puudutas mu rõivaid?” 
Ja ta jüngrid ütlesid talle: „Sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb, ja küsid veel: „Kes puudutas mind?”!” 
Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. 
Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. 
Jeesus lausus aga talle: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!” 
Apostlite 9Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus 
ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?”