Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 119,5;Lk 9,51;Mt 6,16–21; 1Kr 11,27–34
(16 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 119 Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. 
Matteuse 6Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! 
Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, 
et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! 
Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! 
Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! 
Sest kus su aare on, seal on ka su süda. 
Luuka 9Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. 
1. Korintose 11Niisiis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu. 
Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast! 
Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. 
Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud. 
Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka; 
kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. 
Niisiis, mu vennad, kui te tulete kokku sööma, siis oodake üksteist. 
Kui kellelgi on nälg, siis ta söögu enne kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korraldan siis, kui tulen.