Piibel.NET
Otsing Ps 119,41;2Ts 2,16-17;1Kr 15,50-57; Rm 12,9-21
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste su ütluse järgi,
Rooma 12 Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse!
Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!
Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!
Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!
Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked!
Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!
Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!
Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!
Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis!
Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!
Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” - nii ütleb Issand.
Veel enam: „Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!”
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
1. Korintose 15 Aga seda ma ütlen, vennad: liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust.
Vaadake, ma ütlen teile saladuse: meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse,
äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse.
Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega.
Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud: „Surm on neelatud võidusse!
Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?”
Aga surma astel on patt, ent patu vägi on Seadus.
Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!
2. Tessaloonika 2 Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse,
julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!