Piibel.NET
Otsing Ps 119,11;2Tm 1,14;Mk 2,23–28; 1Ms 7,17–24
(16 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 7 Siis tuli nelikümmend päeva veeuputust maa peale; vesi tõusis ja tõstis laeva, nõnda et see kerkis maast kõrgele.
Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju, ja laev liikus veepinnal.
Ja vesi võttis maa peal väga võimust ja kõik kõrged mäed kogu taeva all kaeti.
Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale, nõnda et mäed olid kaetud.
Siis heitis hinge kõik liha, mis maa peal liikus, niihästi linnud kui kariloomad ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomasid, ja kõik inimesed ka.
Kõik, kellel eluvaimu hingus ninas oli, kõik, kes olid kuival maal, need surid.
Nõnda hävitati kõik olendid, kes maa peal olid; niihästi inimesed kui loomad ja roomajad, ja linnud taeva all hävitati maa pealt, järele jäid ainult Noa ja need, kes temaga laevas olid.
Ja vesi võimutses maa peal sada viiskümmend päeva.
Psalm 119 Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.
Markuse 2 Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma.
Ja variserid ütlesid talle: „Vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi!”
Ja tema ütles neile: „Kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas?
Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite, ja andis ka oma meestele?”
Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks;
nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.”
2. Timoteose 1 Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu abil, kes meis elab.