Piibel.NET
Otsing Ps 117,1;Ap 2,11;Nl 3,1–8.14–20; Mt 26,31–35
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 117 Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud!
Nutulaulud 3 Mina olen mees, kes nägi viletsust tema nuhtluse nuudi all.
Ta ajas mind ja pani mind käima pimeduses, mitte valguses.
Tõesti, ta pööras oma käe minu vastu ja tõstab seda minu vastu iga päev.
Ta kulutas mu liha ja naha, ta murdis mu luud.
Ta ehitas mu vastu kindluse ja ümbritses mind kibeduse ning vaevaga.
Ta pani mu istuma pimedusse nagu need, kes on ammu surnud.
Ta tegi mu ümber müüri ja ma ei pääse välja, ta pani mind raskeisse ahelaisse.
Kuigi ma hüüan ja karjun appi, summutab tema mu palved.
Ma olen kogu oma rahva naeruks, nende igapäevaseks pilkelauluks.
Ta toitis mind kibedate taimedega, jootis mind koirohuga.
Ta vajutas mu põrmu, laskis mu hambad kuluda sõmeras.
Jah, sina tõukasid mu hinge rahupõlvest välja, ma olen unustanud, mis on õnn.
Ma ütlen: Kadunud on mu jõud ja mu lootus Issanda peale.
Mõtle mu viletsusele ja kodutusele, koirohule ja mürgile!
Sina küll mõtled sellele, et mu hing on rõhutud.
Matteuse 26 Siis ütles Jeesus neile: „Teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on: Ma löön karjast, ja karja lambad pillutatakse laiali.
Kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse.”
Aga Peetrus kostis: „Kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina eluilmaski!”
Jeesus lausus talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.”
Peetrus ütles talle: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte!” Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid.
Apostlite 2 juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased - kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?”